Stipriai vandenį įgeriančių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą, glaistymą ar putų polistirolo klijavimą

Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: nestandartinių gipso kartono siūlių, silikatinių, keramzitinių, keramikinių ir kitų blokelių bei plytų, kitų mineralinių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą, glaistymą ar putų polistirolo klijavimą. Vidaus ir išorės darbams.

Savybės: sumažina ir suvienodina gruntuojamo paviršiaus vandens įgeriamumą, taip palengvindamas tinkavimą ar glaistymą, taip pat nestandartinių gipso kartono siūlių ar putų polistirolo klijavimą. Greitai džiūstantis, turi nestiprų, specifinį kvapą, geltonos spalvos (leidžia matyti, ar tolygiai nugruntuotas paviršius).

Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes, kreidinius paviršius nuvalyti.

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Darbas: tolygiai tepkite ant gruntuojamo paviršiaus 1-2 sluoksniais teptuku ar šepečiu. Priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo, gruntą rekomenduojame skiesti vandeniu santykiu nuo 1:1 iki 1:4 (silpnesni paviršiai gruntuojami skiedžiant mažesniu santykiu, tvirtesni paviršiai gruntuojami skiedžiant didesniu santykiu).

Sąnaudos: 5 – 10 m²/kg priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: 2 – 3 val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Lakieji organiniai junginiai: 1.1.8h) LOJ ribinė vertė 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštam naudoti produkte ne daugiau kaip 29,95 g/l. Geriausias iki: 18 mėn. nuo pagaminimo datos. Žiūrėti ant pakuotės. Iškilus klausimams, kreiptis nurodytais telefonais. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)izotiazolonas, 5-chloro-2-metil mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2,2-dibrom-3-nitrilpropionamidas.