DEKOR.EFFECT

Dekoravimo lakas su blizgučiais.

Šios konfiguracijos produktų neturime
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: skirtas suteikti mediniams, mineraliniams ir dekoruotiems paviršiams įvairiomis spalvomis blizgantį efektą. Vidaus darbams.

Savybės: nestipraus specifinio kvapo.

Paviršiaus paruošimas: lakuojamas paviršius turi būti sausas, švarus, be riebalinių dėmių.

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +8°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Neturėtų būti dirbama tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant stipriam skersvėjui.

Darbas: prieš naudojimą gerai išmaišyti, laką tepkite teptuku, mentele ar kempine. Priklausomai nuo užtepto sluoksnio storio, paviršius bus daugiau ar mažiau padengiamas blizgančiomis dalelėmis. Norint išgauti skirtingą blizgančių dalelių intensyvumą, lakuoti galima neribotą sluoksnių skaičių.

Sąnaudos: 30–250g/m² priklausomai nuo norimo išgauti dekoruojamo paviršiaus efekto.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: ~ 1-2 val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Spalva: sachara, smėlinė, sidabro, oranžinė, raudona, ruda, žalia.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite lako į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Produktas turi specifinį kvapą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas.

Spalvų pavyzdžiai

Sidabro spalvos DEKOR.EFFECT laku padengtas dekoravimo glaistas.

Smėlio spalvos DEKOR.EFFECT laku padengtas dekoravimo glaistas.

Sacharos spalvos DEKOR.EFFECT laku padengtas dekoravimo glaistas.