DEKOR.PERLA

Perlamutrinis dekoravimo lakas.

Šios konfiguracijos produktų neturime
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: skirtas suteikti dekoruotiems ir dažytiems paviršiams perlamutrinį, sendinto metalo ir kitus efektus. Vidaus darbams.

Savybės: nestipraus specifinio kvapo, gali būti tonuojamas pigmentinėmis pastomis.

Paviršiaus paruošimas: paviršius turi būti gruntuotas dekoravimo gruntu – laku PRO.DEKOR arba dažytas 1 klasės dažais, pvz.: PRO CELOSILK, STIKLOCERAMIC, CELOMAT, SUPERMAT ar PREMIUM 7.

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +8°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Neturėtų būti dirbama tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant stipriam skersvėjui.

Darbas: gerai išmaišyti. Ant dekoravimo glaistais dekoruotų paviršių laką tepkite teptuku, mentele, voleliu ar kempine. Dekoruojant dažytą paviršių, pirmam sluoksniui dekoravimo laką rekomenduojama skiesti iki 25% vandeniu ir tepti voleliu, o antram sluoksniui neskiesti, laką tepti ir formuoti mentele. Perlamutrinio efekto intensyvumas priklauso nuo užtepto lako sluoksnio storio.

Sąnaudos: ~ 4 – 33 m²/l priklausomai nuo norimo išgauti dekoruojamo paviršiaus efekto.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: priklausomai nuo užtepto sluoksnio storio ~ 4 – 48val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Spalva: perlas, sidabrinė, auksinė, balto aukso, bronzinė, raudona, mėlyna, žalia.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: nepilkite lako į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Produktas turi specifinį kvapą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite lako į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Naudokite odos ir akių apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. SAUGOKITE NUO VAIKŲ! EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)izotiazolonas, 5-chloro-2-metil mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2,2',2'' - (Hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5-triyl) triethanol

Spalvų pavyzdžiai

Sidabro spalvos dekoravimo lakas DEKOR.PERLA

Perlo spalvos dekoravimo lakas DEKOR.PERLA