Paruoštas naudojimui akrilinis mozaikinis tinkas.

RS - smulkesnis

RM - stambesnis

Įspėjame, jog ekrane atspalviai atvaizduojami pagal Jūsų įrenginio charakteristikas ir gali neatitikti realių spalvų!
Pasirinkta spalva:
Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: tinkuotų, betoninių, silikatinių blokelių, gipso kartono, plytų mūro ir kitų mineralinių paviršių tinkavimui pastatų viduje, o išorėje rekomenduojamas putų polistirolu šiltintų paviršių tinkavimui. Tinkas nėra tinkamas dengti horizontalius paviršius, taip pat paviršius, kuriuos veikia vandens apkrova.

Savybės: gerai sukimbantis su paviršiumi, nestipraus, specifinio kvapo, plastiškas, lengvai tepamas ir išlyginimas, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui. Dėka sudėtyje esančio biocidinio produkto (kurio veiklioji medžiaga yra 4,5-dichloro-2-oktil-2H-izotazol-3-onas, 3-jodo-2-propinilbutilkarbamatas, 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas) mozaikinis tinkas MOZAIKA pasižymi atsparumu pelėsiams (grybams), dumbliams ir bakterijoms.

Paviršiaus paruošimas: pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), sausas, švarus ir lygus. Prikibimą mažinančias medžiagas – tepalus, riebalus, dulkes, skiedinio likučius, senus besilupančius dažus, kreidinius paviršius nuvalykite. Vidaus ir lauko mineralinius paviršius užterštus pelėsiu, kitais grybais, dumbliais, kitais nešvarumais nuvalyti PRO valikliu BIO STOP. Silpnus ir porėtus paviršius pirmiausia gruntuoti PRO gruntu SILSIL, po to sukibimą su paviršiumi padidinančiu PRO gruntu KONTAKT, tvirtus paviršius iš karto gruntuoti sukibimą su paviršiumi padidinančiu PRO gruntu KONTAKT (gruntą rekomenduojama tonuoti mozaikiniam tinkui atitinkama spalva). Prieš gruntavimą ir mozaikinio tinko dėjimą, paviršiai, apšiltinti putų polistirenu pastatų išorėje, turi būti lygiai, ne plonesniu nei 6mm storiu, užarmuoti armavimo mišiniu.

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Neturėtų būti dirbama tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant stipriam skersvėjui, lyjant. Cementiniai paviršiai turi būti subrendę (ant naujo tinko arba armavimo mišinio sluoksnio mozaikinį tinką MOZAIKA tepti ne anksčiau kaip po 28, o ant betono - ne anksčiau kaip po 90 dienų). Įsitikinti, jog į mozaikiniu tinku MOZAIKA tepamą paviršių nemigruotų agresyvios cheminės medžiagos.

Tinkavimas: prieš naudojimą mozaikinį tinką gerai išmaišykite. Tepkite ir išlyginkite rankiniu būdu naudodami nerūdijančio plieno mentelę – glaistyklę.

Sąnaudos: RM ~ 4,1 – 4,5 kg/m²; RS ~ 2,3 – 2,8 kg/m²

Džiūvimo trukmė: esant +20°C temperatūrai ir santykiniam oro drėgnumui 65%: ~48 val.

Įrankių valymas: išplauti vandeniu tuoj pabaigus darbą.

Spalva: įvairūs gamykliniai atspalviai.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo užšalimo!

Techniniai duomenys: rišamoji medžiaga – kopolimerinė akrilinė dispersija; tankis (lyginamasis svoris) – 1,8kg/l; nelakiųjų medžiagų kiekis –  80%; frakcija – 1,8-2,0mm; skiediklis – vanduo.

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite tinko į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas , 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas, 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas ir 2,2-dibrom-3-nitrilpropionamidas.

Grunto spalvos

Prieš dedant tinką MOZAIKA, paviršių reikia gruntuoti gruntu KONTAKT, tonuotu tokiomis spalvomis:

MOZAIKA KONTAKT MOZAIKA KONTAKT
RS1 T4 RM13 Baltas
RS2 T4 RM14 T2
RS3 Baltas RM15 T2
RS4 T2 RM16 T4
RS5 T2 RM17 T4
RS6 T2 RM18 Baltas
RS7 T2 RM19 T2
RS8 T13 RM20 T2
RS9 T13 RM21 T2
RS10 Baltas RM22 T2
RS11 T2 RM23 T2
RS12 T2 RM24 T2
RM25 T4
RM26 T13
RM27 T13
RM28 T13
RM29 T13
RM30 T13