Priedas prailginantis darbo laiką su akriliniais dažais, dekoravimo glaistais bei dekoravimo lakais.

Šios konfiguracijos produktų neturime
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: skirtas prailginanti darbo laiką su akriliniais dažais, dekoravimo glaistais bei dekoravimo lakais. Rekomenduojama naudoti dažant lubas.

Savybės: nestipraus, specifinio kvapo, prailgina džiūvimo laiką nuo 2 iki 5 kartų (priklausomai nuo skiedimo santykio).

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Naudojimas: norint prailginti dažų džiūvimo laiką (sienų ir lubų dažymui), dažus skieskite priedu DECOMAX nuo 10% iki 20% ir gerai išmaišykite. Atliekant dekoravimo darbus, dekoravimo glaistą rekomenduojama skiesti priedu DECOMAX iki 10%, o dekoravimo lakus nuo 10% iki 20%. Priedo DecoMax nerekomenduojama naudoti dažant naujai glaistytus paviršius.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.