Nesumažinantis vandens garų pralaidumo, akrilo – silikato pagrindu.

Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: įvairių porėtų, stipriai drėgmę įgeriančių mineralinių ir betoninių paviršių gruntavimui prieš dažant PRO FASAD.SILSIL ir PRO FASAD.SILICON dažais. Vidaus ir išorės darbams.

Savybės: nestipraus specifinio kvapo, išdžiūvęs gruntas formuoja plėvelę kuri labai laidi vandens garams, atspari drėgmei ir šalčiui. Giliai įsigeriantis, sutvirtina paviršių.

Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes, klijų, skiedinio likučius, senus besilupančius dažus nuvalyti. Naują tinką ar betoną galima gruntuoti ne ankščiau kaip po 14 dienų.

Gruntavimo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Gruntavimas: gruntą tepti tolygiu sluoksniu teptuku arba šepečiu. Stipriai drėgmę įgeriančius paviršius (pvz. silikatinius blokelius) gruntuoti 2 kartus.

Sąnaudos: 50 – 200 ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: 1 – 3 val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Techniniai duomenys: rišamoji medžiaga - kopolimerinė akrilinė dispersija; nelakiųjų medžiagų kiekis – ? 9%; tankis (lyginamasis svoris) – 1,005 kg/l; 1.1.8h) LOJ ribinė vertė 30g/l, didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte 29,95 g/l; skiediklis – vanduo.

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Naudokite odos ir akių apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. SAUGOKITE NUO VAIKŲ! EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2,2',2'' - (Hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5-triyl) triethanol.