Paruoštas naudojimui natūralaus skaldyto granitinio akmens mozaikinis tinkas.

Frakcijos:

GS - smulkesnė (~1,2 mm.)

GM - stambesnė (~2 mm.)

Įspėjame, jog ekrane atspalviai atvaizduojami pagal Jūsų įrenginio charakteristikas ir gali neatitikti realių spalvų!
Pasirinkta spalva:
Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: tinkuotų, betoninių, silikatinių blokelių, gipso kartono, plytų mūro ir kitų mineralinių paviršių tinkavimui pastatų viduje ir išorėje. Tinkas nėra tinkamas dengti horizontalius paviršius, taip pat paviršius, kuriuos veikia vandens apkrova.

Savybės: gerai sukimbantis su paviršiumi, nestipraus, specifinio kvapo, plastiškas, lengvai tepamas ir išlyginimas, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui. Dėka sudėtyje esančio biocidinio produkto (kurio veiklioji medžiaga yra 4,5-dichloro-2-oktil-2H-izotazol-3-onas, 3-jodo-2-propinilbutilkarbamatas, 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas) granitinis mozaikinis tinkas GRANIT pasižymi atsparumu pelėsiams (grybams), dumbliams ir bakterijoms. Tinko sudėtyje panaudoti natūralūs granito akmenukai, todėl tinkavimui naudokite vienos partijos tinką, nes gali šiek tiek skirtis spalvos.

Paviršiaus paruošimas: pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), sausas, švarus ir lygus. Prikibimą mažinančias medžiagas – tepalus, riebalus, dulkes, skiedinio likučius, senus besilupančius dažus, kreidinius paviršius nuvalykite. Silpnus ir porėtus paviršius pirmiausia gruntuoti PRO gruntu SILSIL, po to sukibimą su paviršiumi padidinančiu PRO gruntu KONTAKT, tvirtus paviršius iš karto gruntuoti sukibimą su paviršiumi padidinančiu PRO gruntu KONTAKT (gruntą rekomenduojama tonuoti mozaikiniam tinkui atitinkama spalva).

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Neturėtų būti dirbama tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant stipriam skersvėjui, lyjant. Džiūvimo metu, mozaikinis tinkas turi būti apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Cementiniai paviršiai turi būti subrendę (ant naujo tinko arba armavimo mišinio sluoksnio mozaikinį tinką GRANIT tepti ne anksčiau kaip po 28, o ant betono - ne anksčiau kaip po 90 dienų). Įsitikinti, jog į mozaikiniu tinku GRANIT tepamą paviršių nemigruotų agresyvios cheminės medžiagos.

Tinkavimas: prieš naudojimą mozaikinį tinką gerai išmaišykite. Tepkite tolygiai ir išlyginkite rankiniu būdu naudodami nerūdijančio plieno mentelę – glaistyklę.

Sąnaudos: GM (2mm): ~4,1 – 4,8 kg/m²; GS (1,2mm) ~2,3 – 3,0 kg/m²

Džiūvimo trukmė: esant +20°C temperatūrai ir santykiniam oro drėgnumui 65%: ~48 val.

Įrankių valymas: išplauti vandeniu tuoj pabaigus darbą.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite tinko į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas , 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas, 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas ir 2,2-dibrom-3-nitrilpropionamidas.

Grunto spalvos

Prieš dedant tinką GRANIT, paviršius turi būti gruntuojamas KONTAKT gruntu su T2 spalva.

Nuotraukos

Fasadas dekoruotas mozaikiniu tinku GRANIT GM7